قطعا یکی از مهمترین دلایل تاثیرگذار در تصمیم گیری شما برای خرید آنلاین، مدت زمان تحویل محصولات خریداری شده است. ضمانت ایوارا برای تحویل سریع محصولات به شما، به شرح زیر است:
• هموطنان ساکن تهران: یک روز کاری
• هموطنان ساکن سایر مراکز استان ها: دو روز کاری
• سایر نقاط کشور: نهایتا تا هفت روز کاری